SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE POLİTİKASI

Teleset Group olarak, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, çalışanlarımızın sağlık, güvenliğinin ve çevrenin korunmasının işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle;

· Yürürlükteki çevre mevzuatı, iş sağlığı, güvenliği mevzuatı ve diğer gereklilikleri de dikkate alarak çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı,

· Ürün ve proses tasarımlarında, çevresel etkileri göz önünde bulundurarak, çevreye az atık veren, doğal kaynakları verimli kullanan, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltan teknolojiler kullanmayı,

· Çevre ve iş sağlığı, güvenliği bilincini tüm faaliyet alanlarımızda yaygınlaştırmak üzere çalışanlarımızı bilinçlendirecek ve bireysel sorumluluk kazandıracak eğitimler vermeyi,

· Çalışanlarımızın ve diğer sosyal paydaşlarımızın sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına katılımını sağlayarak çevre ve iş sağlığı, güvenliği performansımızı hep birlikte yükseltmeyi,

· İş kazası oranlarında, atık miktarlarında ve doğal kaynakların gereksiz kullanımında her dönem azalan bir ivme ile sektörün öncü kuruluşlarından olmayı,

taahhüt ediyoruz.