ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TELESET GROUP ailesi olarak biz;

Beyaz eşya, tüketici elektroniği ve otomotiv sektörlerine yönelik ürünler üretirken;

  • Değişen ve gelişen müşteri beklentileri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda tüm çalışanlarımızın ve diğer sosyal paydaşlarımızın katılımını da sağlayarak ürün ve hizmet kalitesiyle yönetim sistemleri performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
  • Yürürlükteki mevzuat ve diğer tüm gereklilikleri de dikkate alarak çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluştururken ilgili riskleri azaltan teknolojiler kullanmayı, olası meslek hastalıklarına ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi,
  • Yürürlükteki mevzuat ve diğer tüm gereklilikleri de dikkate alarak ürün ve proses tasarımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı, doğal kaynakları verimli kullanmayı, kirliliği önlemeyi, atıkları azaltarak öncelikle geri kazanım olmak üzere bertarafını sağlamayı,
  • Rekabetçi, yenilikçi ürün ve proses geliştirme stratejimizin sürekliliğini sağlamayı, güncel teknolojileri takip ederek Endüstri 4.0 uygulamalarını sistemimize adapte ederek yaygınlaştırmayı,
  • Kalitesizlik maliyetlerinde, iş kazası oranlarında, atık miktarlarında ve doğal kaynakların gereksiz kullanımında her dönem azalan bir ivme ile sektörün öncü kuruluşlarından olmayı,
  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin tüm çalışanların önceliği ve işlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincini yerleştirmeyi ve bireysel sorumluluklarını geliştirecek eğitimler vermeyi,

taahhüt ediyoruz.