top of page
hakkimizda.jpg

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

telesetgroup.gif

TELESET GROUP ailesi olarak biz;

 

Beyaz eşya, tüketici elektroniği ve otomotiv sektörlerine yönelik tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerimizde bilgi güvenliğini sağlamak üzere;

 

- Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına dayalı bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmayı, uygulamayı, gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

 

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin kurulması ve yürütülmesi için yetki, rol ve sorumlulukları belirlemeyi; bu yetki, rol ve sorumlulukları periyodik olarak gözden geçirmeyi,

 

- Bilgi güvenliğiyle ilgili tüm yasalara, standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamayı,

 

- Bilginin ve bilgi varlıklarının korunması amacıyla, belirli zaman aralıklarında riskleri belirlemeyi ve gereken aksiyonları alarak riskleri yönetmeyi,

 

- Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında faaliyetlerinin ve paydaşlarına olan sorumluluklarının kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlamayı ve bu planları test etmeyi,

 

- Bilgi güvenliği açıklıklarını ve ihlal olaylarını yönetmeyi ve tekrarlanmamasını sağlamayı,

 

- BGYS kapsamındaki tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir seviyenin üstünde tutmayı,

- Bilgi güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurun insan olduğu bilinci ile başta çalışanları ve kritik tüm diğer paydaşlarının da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenlemeyi ve sonuçlarının takibini yapmayı,

taahhüt ediyoruz..

bottom of page