top of page
hakkimizda.jpg

Çatışma Mineralleri Politikası

telesetgroup.gif

TELESET, tedarikçileri ile birlikte etik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını koruma ve en yüksek seviyelere ulaşmayı hedeflemekte olup, çatışma mineralleri olan 3TG (Kalay, Tantal, Tungsten ve Altın) ve kobalt minerallerinin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesine ilişkin aşağıdaki politikayı benimsemiştir.

 

Dünya çapında yüksek riskli çatışma bölgelerinde çıkarılan 3TG (kalay, tantal, tungsten ve altın) ve kobalt minerallerinin bir kısmı tedarikçilerimiz tarafından bazı ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. TELESET, bu minerallerin çıkarıldığı bölgelerde yaşanan çatışmalara ve finansal destek sağlama risklerine karşı, Birleşmiş Milletler'in yönergelerine ve kısıtlamalarına, uygulanabilir olduğunda bu kararları uygulayan yerel yasalara uymayı ve küresel tedarik zinciri aracılığıyla kaynakların sorumlu bir şekilde temin edilmesini taahhüt etmektedir. Bu çerçevede tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın da aynı standartlara uymalarını teşvik etmeyi desteklemektedir.

 

TELESET; çatışma minerallerine ilişkin risklerin ve maruziyetlerin yönetilmesinde tedarikçilerinden ve iş ortaklarından çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerde bulunan madenlerin sorumlu bir şekilde çıkarılmasıyla ilgili gerekliliklere uyum göstermeleri konusunda aşağıdaki hususları yerine getirmelerini beklemektedir.

 

• Değer zincirindeki herhangi bir “Çatışma Minerali”ni belirlemek amacıyla izabe tesisi, kaynak ülke, maden lokasyonu vb. tanımlamak amacıyla tedarikçileri ile birlikte ortak çalışılması,

 

• Potansiyel risklere sahip olabilecek kendi tedarikçileri ile birlikte çalışarak risklerin ortadan kaldırılması amacıyla aksiyon alınması, risk azaltma girişiminin başarısız olması durumunda tedarikçileri ile iş birliğini durdurması,

 

• Minerallerin menşeini gizlemek veya değiştirmek amacıyla rüşvet teklifi, talebi vb. girişimlerde bulunulmaması ve rüşvet teşviklerine karşı durulması,

 

• Minerallerin ticaretinin yapıldığı bölgeler, nakliye güzergâhları ve maden sahalarına erişim noktalarında minerallerin yasadışı vergilendirilmesi veya minerallerin zorla alınması, ticareti, dağıtımı, nakliyesi veya ihracı ile bağlantılı şekilde veya bunlardan doğan bir kara para aklamanın tespit edildiği durumlarda, kara paranın aklanmasının etkili şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik çabaların desteklenmesi ve bu doğrultuda katkıda bulunulması,

 

• Çatışma mineralleri ile ilgili olumsuz etkilerin risklerini önlemek veya azaltmak amacıyla tedarikçiler, ulusal veya uluslararası resmi makamlar, kurumlar, sivil toplum örgütleri ve ihtiyaç olması durumunda etkilenen üçüncü şahıslarla iş birliği yapılmasını taahhüt etmek.

 

TELESET, davranış kurallarına ve düzenlemelere uyumu kontrol etmek için tedarik zinciri üzerinden düzenli olarak üçüncü taraf denetimleri ve yerinde denetimler gerçekleştirebilir

bottom of page