top of page
hakkimizda.jpg

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

telesetgroup.gif

TELESET GROUP ailesi olarak biz;

Beyaz eşya, tüketici elektroniği ve otomotiv sektörlerine yönelik ürünler tasarlarken, geliştirirken ve üretirken;

  • Müşteri beklentileri ve ilgili standartlar doğrultusunda tüm çalışanlarımızın, çalışan temsilcilerimizin ve diğer sosyal paydaşlarımızın katılımını da sağlayarak, risk ve fırsat bakış açısıyla ürün ve hizmet kalitesini, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri performansını sürekli iyileştirmeyi,

  • Yürürlükteki mevzuat ve diğer tüm gereklilikleri de dikkate alarak çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluştururken olası riskleri azaltan teknolojiler kullanmayı, işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturmayı,

  • Yürürlükteki mevzuat ve diğer tüm gereklilikleri de dikkate alarak ürün ve proses tasarımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı, doğal kaynakları verimli kullanmayı, çevre kazalarını ve kirliliğini önlemeyi, atıkları azaltarak öncelikle geri kazanım olmak üzere bertarafını sağlamayı,

  • Güncel teknolojilerin takibi ile Endüstri 4.0 uygulamalarını sistemimize adapte ederek yenilikçi ve rekabetçi ürün ve proses geliştirme stratejimizin sürekliliğini sağlamayı,

  • Ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca kalitesizlik maliyetlerinde, iş kazası oranlarında, atık miktarlarında ve doğal kaynakların gereksiz kullanımında sürekli iyileştirmeyi,

  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin tüm çalışanların önceliği ve işlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincini yerleştirmeyi ve çalışanlara bireysel sorumluluklarını geliştirecek eğitimler vermeyi,

taahhüt ediyoruz.

bottom of page